BiH 
Norveška 
Švedska 
Danska 
Sport 
Svijet 

Objavljena sjećanja 
Ukrštenice 
Korisni linkovi 
Oglasna tabla 
Traži u arhivi 
Kontakt 
Pošaljite sjećanje 
Mali oglasi 
Pretplata 
Pitajte – odgovaramo 
Cijene oglasa 
 
 
           

Penzija u inostranstvu nije prepreka za penziju u BiH

Branko Tomić 03/12/2012, BiH

 Foto:
Da li naši ljudi koji imaju dvojno državljanstvo (naprimjer bosanskohercegovačko i švedsko), a žive izvan BiH, imaju pravo i pod kojim uslovima na bh. penziju zarađenu radom u godinama prije rata?
- Državljani Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo, a imaju dovoljno (20 godina) ostvarenog radnog staža prije rata i žive izvan BiH, mogu ostvariti pravo na penziju. To pravo mogu ostvariti i ukoliko BiH ima zaključen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju sa tom drugom državom pod uslovima i na način kako je predviđeno u tom ugovoru.
U Bosni i Hercegovini, naprimjer, još uvijek se primjenjuje Sporazum o socijalnom osiguranju koji je zaključila bivša SFRJ sa Kraljevinom Švedskom i Kraljevinom Norveškom
Konkretno: ako osobe ispunjavaju starosnu granicu (65 godina), a nedostaje im neka godina staža, mogu li to kompletirati godinama rada u inostranstvu? Na koji način?
- Ako osiguranik ima 65 godina života, a nema 20 godina penzijskog staža koji je temeljem članka 30. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju potreban za ostvarivanje prava na starosnu penziju, uzet će se u obzir period osiguranja ostvaren u inostranstvu u nekoj od država sa kojima država BiH ima zaključen međudržavni ugovor.
Mnogi naši državljani radili su prije rata u BiH, a jedno vrijeme u Hrvatskoj, Sloveniji ili Srbiji. Jesu li sve te godine rada uvezane na jednom mjestu. Ako nisu, šta činiti da se to pitanje riješi?
- Ukoliko podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju u BiH, prilikom podnošenja zahtjeva navede da je radio u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, bosanskohercegovački nositelj osiguranja službenim putem će zatražiti potvrdu o stažu od navedenih država, budući da BiH ima zaključene ugovore sa tim državama.
Utiče li ostvarena zarađena penzija u inostranstvu na ostvarivanje prava na penziju u BiH? (Jedan naš čitalac tvrdi da mu u Sarajevu nije primljen zahtjev za penziju u BiH sa obrazloženjem da ima pravo na penziju u Švedskoj!?)
- Pravo na penziju ostvareno u inostranstvu nije prepreka za ostvarivanje prava na penziju u BiH.
Kada se i gdje podnosi zahtjev za penziju u BiH: da li nakon što se napuni 65 godina ili prije toga? Koja su dokumenta neophodna? Koliko se dugo čeka na odluku?
- Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju rješava se u roku od 60 dana sukladno čl. 216. ZUP-a izuzev kad postoje neki objektivni i subjektivni razlozi koji mogu usporiti postupak rješavanja prava na mirovinu.
Dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava na penziju ovisi o vrsti penzije i može se naći na našoj web stranici (www.fzmiopio.ba) u sekciji: Obrasci.
Od ove godine smo se angažovali kako bi veći broj obrazaca i informacija ponudili na našoj web stranici.
Da li se sa isplatom penzije počinje od mjeseca u kome je osoba napunila 65 godina ili od dana odluke o penziji?
- Isplata penzije u skladu sa člankom 104. Zakona o PIO počinje od dana ispunjenja uslova za sticanje penzije ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenja uslova, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, od dana podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unazad.
Isplaćuje li se korisniku koji živi izvan BiH penzija na račun u BiH ili je moguć njen transfer u zemlju gdje boravi?
- Isplata penzije Korisniku koji živi izvan BiH penzija se isplaćuje na njegov račun u zemlji gdje boravi.

ZALJUBLJEN U SVOJ GRAD


BiH - 10/03/2014 [više...]

PROTESTI


BiH - 20/02/2014 [više...]

30 godina od Olimpijade


BiH - 06/02/2014 [više...]

Počasni konzul Kraljevine Danske u BiH


BiH - 23/01/2014 [više...]

Impresivan projekat Jusufa Arifagića


BiH - 29/11/2013 [više...]

Neka posebna petrovača cesta


BiH - 29/11/2013 [više...]Ostali novinski članci
Mirovna edukacija  22/04/2014 
Kočioni sistemi pod Ademovom kontrolom   22/04/2014 
Vezom da ti kažem  22/04/2014 
Dvadeset godina uspješnog rada  22/04/2014 
Smailagić u poslu na zaostavštini Majkla Džeks  22/04/2014 
Zanimljiva izložba Enesa Levića   22/04/2014 
Kongres svjetske dijaspore 7. i 8. juna u Sarajevu  31/03/2014 
Regionalne smotre kulture bh.uduženja u Švedskoj  31/03/2014 
Članstvo prikupilo 4,6 miliona kruna   31/03/2014 
Fadila sa Jelisejskih polja  31/03/2014 
MUZIČKI zagrljaj sjevera i juga  31/03/2014 
Kralj kuglana  31/03/2014 
Sulejmanović između Finske i BiH  31/03/2014 
Za Bosnu i Hercegovinu se bori i kod kuće i vani  27/03/2014 
Došla s osnovnom školom,danas magistar!  27/03/2014