Kategori: Tjenester

Renhold

Renhold

Renhold står sentralt i alle typer bedrifter. Det er tydelig at renhold har mye å si for både trivsel og helse på arbeidsplassen. Dårlig renhold kan ha store konsekvenser og man kan fort se en reduksjon i effektiviteten til de ansatte

Dersom problemet vedvarer kan man etterhvert stå ovenfor mange sykemeldinger og sykefravær, som lett kunne vært unngått dersom renholdet hadde vært i orden.

Renhold gir bedre trivsel

En ryddig og ren arbeidsplass med gode renholdsrutiner kan ha en svært positiv innvirkning når det kommer til trivselen hos de ansatte. Dersom renholdsrutinene ikke er på plass derimot, og arbeidsplassen bærer preg av skitt og støv, kan dette ha motsatt effekt og påvirke de ansatte negativt.

Renhold gir bedre trivsel

Et dårlig inneklima kan resultere i allergier og pustebesvær. Dette kan gå hardt utover trivselen til de ansatte.

Foregår dette over en lengre periode kan det med stor sannsynlighet føre til dårligere kosentrasjon og mindre ytelse. I verste fall kan også dårlig renhold føre til sykemeldinger og sykefravær blant de ansatte.

Gode renholdsrutiner som følges nøye opp er viktig for å opprettholde trivselen på arbeidsplassen, og det kan unngå at man blir satt i vanskelige problemstillinger som nevnt over.

Dårlig renhold kan gi store konsekvenser

Som nevnt tidligere kan dårlig renhold gi svært store konsekvenser for en bedrift. Hvor store konsekvensene kan bli, avhenger av hvilken bransje man befinner seg i og hvilke krav som stilles til bransjen.

Bransjer som tilbyr mat og drikkevarer vil få svært store konsekvenser dersom det ikke blir utført renhold som når opp til kravene som stilles.

Dårlig renhold

Et dårlig renhold på restauranter og steder der det blir servert mat og drikke kan resultere i matforgiftning både for ansatte og gjester. Bedriften kan risikere å måtte stenges ned dersom problemet vedvarer.

Unikt renhold tilpasset unike bransjer

Alle bransjer har visse krav som stilles til renhold og renholdsrutiner, hvor strenge disse kravene er kommer an på hvilken bransje man er i. Uansett hvor strenge krav som stilles til deg og din bransje, er det uansett viktig å sette helsen og trivselen til dine ansatte høyt.

Bransjer som tilbyr mat og drikke eller helsetjenester, må være ekstra nøye når det kommer til renhold og hygiene.

Unikt renhold

Det avhenger av hvilken bransje man befinner seg i når det gjelder krav som stilles til renhold. For eksempel vil et sykehus har mye høyere krav enn en skobutikk. Mens et sykehus trenger kontinuerlig med vasking og desinfisering flere ganger daglig, kan en skobutikk nøye seg med litt støvsuging og lett vasking etter behov.

Strenge krav til renhold

Bransjer som serverer mat og drikke har naturligvis strengere krav enn andre bransjer. Det samme gjelder også bransjer som tilbyr helsetjenester. I disse bransjene er det viktig å ha god kjennskap til hvilke krav som stilles, og det er særdeles viktig å passe på standaren på renholdet når opp til disse kravene.

Hvem skal utføre vaskejobben?

Som bedrift har man som regel valget mellom å bruke egne ansatte eller ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå til å ta seg av renholdet. Det er ikke uvanlig at bedrifter velger å bruke egne ansatte for å spare inn kostnadene man hadde brukt på en leverandør.

I mange tilfeller kan resultatet av dette bli både kaotisk og stressende. Dette er så klart avhengig av hvilken bransje man befinner seg i.

vaskejobb

For noen bransjer og bedrifter går det helt fint og bruke ansatte til å utføre nødvendig renhold, og det er ikke noe problem å sette opp renhold som en av arbeidsoppgavene som skal gjøres. I små butikker er dette en nokså normal løsning.

Ability kan hjelpe om din bedrift trenger hjelp med profesjonelt renhold.

Men i andre bedrifter kan man oppleve at man både får bedre oversikt over utgiftene som går til renhold dersom man ansetter et firma til å ta hånd om vaskingen. I tillegg til dette kan skape mindre stress og mer harmoni på arbeidsplassen dersom ansatte slipper å tenke på vasking og renhold.

En annen løsning som mange bransjer har gode erfaringer med, er å kombinere renhold som gjøres selv med renhold som utføres av et profesjonelt firma.

Da kan man ha en fast dag i uken hvor det gjøres en grundig og stor vask av et vaskebyrå. Ellers i uken kan man selv ha ansvar for å utføre små vaskejobber som å tørke støv eller støvsuge, for å opprettholde renholdet.

Hva er et godt webdesign?

Hva er et godt webdesign?

Webdesign er utseende og sammensetningen av den visuelle delen av en nettside, og for de fleste er web design det første visuelle man ser når man besøker en hjemmeside.

Godt web design handler om hvordan man bruker elementer, bilder, farger og mye mer, derfor er det avgjørende når man skal utvikle en ny website. Ofte blir bedriftens seriøsitet og inntrykk bassert på hvordan den presenteres på nett.

Hva er et godt webdesign?

Et godt web design skal avdekke det behovet kunden har, og utfylle dette på en praktisk, kreativ og kundevennlig måte. Brukeropplevelsen til kunden skal være optimal og layouten skal passe deg som kunde.

webdesign

Et av formålene med et godt web design er å finne løsninger som gir mer trafikk og høyere konverteringer. Det er anbefalt å bruke profesjonelle webdesignere når en nettside skal lages, for å få best mulig resultat.

Erfarene webdesignere har større kunnskap om blant annet hvordan søkemotorene leser siden din, og hvordan brukere oppfører seg på en nettside.

Et godt webdesign er også uten tvil et konkurransefortrinn. I dag er det nettsiden som i de aller fleste tilfeller, det første potensielle kunder møter. I tillegg til at nettsiden setter en standar for hva kunden kan forvente seg, fungerer også siden som et servicetilbud.

Nettsiden er til for at kundene kan lese om produkter, innhente tekniske spesifikasjoner eller stille spørsmål. Et godt førsteinntrykk og en god brukeropplevelse er derfor en viktig faktor. En god hjemmeside handler om god kommunikasjon til kundene. Og et godt webdesign gjør nettsidene dine enkle for kunden å navigere i.

Mange kunder er kun opptatt av kostnadene når det gjelder web design. Her er det viktig å tenke på hva konsekvensene av et dårlig webdesign kan bli. Det å miste en prosentdel av kundene fordi man valgte et uprofesjonelt og lite gjennomtenkt webdesign kan fort bli mye dyrere. Og dersom du har begrenset med ressurser, bør du vurdere hva som vil gi deg mest for pengene.

Profesjonelt web design

For at en hjemmeside skal bli profesjonell, trenger den et profesjonelt webdesign. En hjemmeside skal være både moderne og mobilvennlig.

Profesjonelt web design

Det er viktig at man ikke glemmer viktigheten av hele hjemmesiden. Det er viktig å kartlegge vesentlige ting før man begynner arbeidet på selve nettsiden, blant annet hvem målgruppen til nettsiden er, og hva du ønsker og oppnå. Desto bedre arbeid du legger ned i forarbeidet, desto bedre grunnlag har du for å få et bra webdesign.

Det er også viktig å huske på webdesign som er tilpasset svakere stilte grupper i samfunnet. For eksempel at man under utviklingen av en nettside, tar hensyn til svaksynte. Dette kan lønne seg svært økonomisk, da søkemontorene favoriserer nettsider som er tilpasset og optimalisert svakere stilte grupper.

Utforimning av webdesign til nettside

Det finnes ingen fasit på hvordan en nettside skal utformes, men det finnes to svært populære metoder. Disse to metodene er enten korte eller lange nettsider.

webdesign til nettside

Korte nettsider har informasjonen øverst på nettsiden og linker flere undersider for en mer detaljert beskrivelse av informasjonen. Lange nettsider betyr at brukeren må scrolle ned på siden for å finne informasjon.

Starte nettbutikk?

Dersom du enda ikke har laget en nettbutikk til dine produkter og tjenester, er det på tide å komme i gang med det så fort som mulig.

Starte nettbutikk

Det er utrolig mange fordeler som følger med en nettbutikk. I dag begynner de aller fleste kjøp på nett, enten det er ved å Google et produkt, eller dirkete besøk til en nettbutikk.

3 deler webdesign

Til sammen representerer de ulike delene av et webdesign en helhet som vi kan dele inn i 3 hoveddeler, disse heter informasjonsdesign, interaksjonsdesign og presentasjonsdesign:

3 deler webdesign

INFORMASJONSDESIGN (Del 1)

Informasjonsdesign arbeidet du gjør når du bestemmer deg for hva slags innhold hjemmesiden skal ha

INTERAKSJONSDESIGN (Del 2)

Interaksjonsdesign er arbeidet du gjør når du bestemmer hvordan brukeren skal finne frem til innholdet.

PRESENTASJONSDESIGN (Del 3)

Presentasjonsdesign er hvordan du velger å presentere dette.