Kategori: Tjenester

QR Kode, hva er det egentlig?

QR Kode, hva er det egentlig?

QR-koder, også kjent som Quick Response-koder, er todimensjonale strekkoder som brukes til å lagre informasjon. De ble opprinnelig utviklet i Japan på slutten av 1990-tallet for å gi en rask og enkel måte å spore billetter på, men har siden blitt brukt til en rekke formål, fra markedsføring og reklame til å holde styr på lagerbeholdninger og spore pakker.

I denne artikkelen vil vi undersøke hva QR-koder er, hvordan de fungerer, og hvordan de brukes.

Hva er en QR-kode?

En QR-kode er en todimensjonal strekkode som kan lagre en stor mengde informasjon på en liten plass. De kan inneholde alt fra tekst og URL-er til bilder og videoer. En QR-kode består av svarte og hvite firkanter som er ordnet i et rutenett på en hvit bakgrunn. QR-koder kan skannes av smarttelefoner og andre enheter med en kamerafunksjon og en QR-kodeleser-app.

Hvordan fungerer QR-koder?

QR-koder fungerer ved å bruke en teknologi som kalles «optisk lesing». Når en QR-kode skannes, tolker kameraet på enheten mønsteret av svarte og hvite firkanter som binærkode. Deretter oversetter QR-kodeleser-appen denne binærkoden til forståelig informasjon, for eksempel en tekst eller en URL-adresse.

QR-koder kan lagre mye mer informasjon enn vanlige strekkoder på grunn av deres todimensjonale natur. En vanlig strekkode er en enkelt linje med vertikale linjer og rom, som kan bare inneholde en begrenset mengde informasjon. QR-koder derimot, kan være mye større og kan inneholde tusenvis av tegn eller en større mengde data.

Hvordan brukes QR-koder?

qr-kodegenerator
Bilde av Leeloo Thefirst

QR-koder kan brukes til en rekke formål. De brukes ofte i markedsføring og reklame for å gi enkel tilgang til mer informasjon om et produkt eller tjeneste. For eksempel kan en QR-kode skannes for å vise en video som viser produktet i bruk eller gi mer informasjon om funksjonene og spesifikasjonene. Klikk her for mer informasjon.

QR-koder brukes også i forretningsprosesser, for eksempel lagerstyring og sporing av pakker. QR-koder kan skannes når en vare mottas eller sendes, og informasjonen kan brukes til å holde styr på lagerbeholdninger og logistikk.

QR-koder brukes også i helsevesenet for å lagre pasientinformasjon, inkludert medisiner og sykdomshistorikk. På denne måten kan helsepersonell enkelt få tilgang til viktig informasjon om en pasient, og kan ta beslutninger basert på denne informasjonen.

Hvordan oppretter jeg en QR-kode?

Det er enkelt å opprette en QR-kode. Det finnes en rekke nettsteder og apper som lar deg opprette en QR-kode for en tekst, URL eller annen type informasjon. Noen eksempler inkluderer QR-kode

Bedriftshelsetjenester gjør en forskjell i hverdagen vår

Bedriftshelsetjenester gjør en forskjell i hverdagen vår

Hva slags ting som virkelig gjør en forskjell i vår hverdag, er ulikt fra person til person. Hvis en gruppe mennesker blir spurt dette spørsmålet, så får man nok mest sannsynlig mange individuelle svar.

Et av de svarene de færreste antageligvis svarer er at bedriftshelsetjenester i Oslo utgjør en stor forskjell i hverdagen.

Ting man ikke tenker over

Bedriftshelsetjenester og andre bransjer gjør faktisk hverdagen til de fleste av oss mye bedre. Mye av jobben som gjøres skjer uten at vi tenker på det.

At vi faktisk har en arbeidsplass som ikke gjør oss syke, eller et arbeidsmiljø vi trives og blomstrer i kan mange takke bedriftshelsetjenester i Oslo for.

Både private virksomheter og offentlige arbeidsplasser, har i veldig mange tilfeller bedriftshelsetjenester i Oslo som samarbeidspartnere. Noen virksomheter har egen, mens andre knytter til seg private bedriftshelsetjenester i Oslo.

Ting som påvirker arbeidshverdagen vår

Noen hadde nok nevnt ting som lønn som det mest viktige i arbeidshverdagen. Men det er andre faktorer som faktisk avgjør hvordan arbeidsdagen går og hvordan vi har det mens vi er på jobb og etter vi drar hjem for dagen.

 • Tilrettelegginger
 • Fysiske arbeidsforholdene
 • Helsehjelp
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for karrieremessige oppgraderinger

bedriftshelsetjeneste

Ingen av disse punktene materialiserer seg på magisk vis, hvis ikke arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenester i Oslo har en finger med i spillet.

I mange bransjer er virksomhetene lovpålagte å knytte til seg bedriftshelsetjenester i Oslo. Hvis det ikke er valgfritt, så er det lovpålagt og da er det risikoforholdene i virksomhetens bransje som avgjør dette. Hvem pålegger virksomhetene? Det kommer fra myndighetene og arbeidstilsynet.

Tilrettelegginger

Hva vil det si at arbeidsplassene tilrettelegger for de ansatte? For å ta et eksempel som gjelder for veldig mange så kan man ta kvinner og graviditeter. Kvinner står for halvparten av befolkningen og er like aktive i arbeidslivet.

En stor andel yrkesaktive kvinner vil gjennomgå en eller flere graviditeter. Å være gravid betyr ikke at en er syk og må sykemeldes.

Å være gravid kan være utfordrende i visse yrker, men i de fleste tilfellene kan kvinnene arbeide helt opp mot den forestående fødselen hvis det gjøres visse tilrettelegginger. Det kan være fysiske tilrettelegginger som møblement, eller tillate mer fleksibel arbeidstid.

I enkelte yrker vil det være snakk om å endre arbeidsoppgavene under graviditeten. Tunge løft må for eksempel utgå og mange kan få mer kontorrelaterte oppgaver hvis arbeidsdagen er altfor fysisk krevende.

Tilrettelegging for å kunne være inkluderende

Mange har fysiske hinder som gjør det vanskelig å arbeide under visse forhold. Noen har disse utfordringene før ansettelse, mens andre blir syke eller skades mens de er i et arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenester i Oslo hjelper arbeidsgivere med tilrettelegging for alle ulike handikap.

Når man snakker om fysiske handikap, så kan det være ting som:

 • Rampe
 • Rekkverk
 • Heis
 • Utvidede dører
 • Regulerbare kontormøbler

Det finnes ting man ikke tenker på før man har behov for dem. Mange arbeidsplasser har for eksempel kontorpulter som kan reguleres ved at de kan heves og senkes. Dette er arbeidsstasjoner som er ergonomiske riktig slik at personer kan stå og arbeide deler av arbeidsdagen.

Bedriftshelsetjenester i Oslo gjør også mange kartlegginger for virksomheter. Hvis det er mange ansatte som sitter store deler av dagene, så kan det å stå istedenfor avhjelpe med ryggsmerter og rygglidelser. Mange velger å tenke preventivt for å unngå sykdom og sykemeldinger.

Fysiske arbeidsforhold

Hvis de fysiske arbeidsforholdene er dårlig, så vil det synes gjennom å kartlegge antall sykedager og sykemeldinger. Kartlegging av de fysiske forholdene på arbeidsstedet vil også avsløre mangler og sårbare punkt.

Her gjør bedriftshelsetjenester mange ting på vegne av virksomhetene. De kartlegger, kommer med anbefalinger og følger opp. Men det er ikke bedriftshelsetjenestene som gjør disse tingene av seg selv, de blir leid / forespurt av virksomheten. Og det er virksomheten som har det fulle ansvaret.

Er man ansatt på et sted som ikke tar hensyn til hvordan de fysiske arbeidsforholdene er, så vil man merke dette godt og ikke minst være veldig klar over det. Man vil også kunne se det på blant annet:

 • Hyppig utskiftning av de ansatte
 • Lav lojalitet mot arbeidsgivere
 • Mange sykedager
 • Ofte stadige langvarige sykemeldinger
 • Dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Skulle man derimot ikke kjenne seg igjen i dette nevnt over, så er man ansatt i en virksomhet som har gjort det nødvendige arbeidet for å sikre gode fysiske arbeidsforhold. Ofte vil bedriftshelsetjenester i Oslo vært en del av denne prosessen.

Lys, luft og støy

Alle må ha lys og luft for å fungere, og støy er en del av mange arbeidssituasjoner. Når disse tingene ikke fungerer tilfredsstillende så blir mange syke og arbeidet utføres dårligere. Lite effektive arbeidsforhold og mange syke ansatte er ikke noe en virksomhet ønsker. Men det er dessverre tilfellet på mange steder.

Med lysforhold så kan det være for lite lys, for dårlig lyskvalitet eller for mye og for sterkt lys. Med luft så snakker man om god og velfungerende ventilasjon. Er disse to tingene mangelfulle så kan man fort bli dårlig i løpet av arbeidsdagen.

Hodepine og luftveisplager er de tingene som en hyppigst pådrar seg. Snakker man om støynivå, så vil dette også skape hodepine, stress og være særdeles lite arbeidsmessig effektivt. Det er også viktig med godt renhold på arbeidsplassen.

Å arbeide i et bymiljø

Mange har arbeidsplassen og kontorene sine i byer og i nærheten av trafikkerte veier. Dette skaper støy og kan være svært dårlig for konsentrasjonen. Gode isolerte vinduer som hindrer støyen i å bli overveldende innendørs er viktig.

Arbeidsmiljø

Da vil et godt ventilasjonsanlegg også være viktig slik at man slipper å åpne opp vinduene for å få luftet ut eller kjølt seg ned. Åpne vinduer vil både tillate støy fra biltrafikk og alt annet som foregår utenfor, i tillegg til å slippe inn eksos og annen forurensning.

Noen bor eller arbeider i nærheten av togstasjoner eller flyplasser, og her vil det være spesielle typer vinduer som skal sikre mot denne typen støy.

Ofte vet man ikke hva som er gjort hvis alt er bra

Det er jo gjerne sånn at hvis man arbeider et sted hvor alt fungerer utmerket, så vet man kanskje ikke om alt arbeidet som er lagt ned for å ha det sånn.

Det er da lett å ikke tenke på hva bedriftshelsetjenester i Oslo har gjort i slik tilfeller, og hvordan de påvirker hverdagen.

Renhold

Renhold

Renhold står sentralt i alle typer bedrifter. Det er tydelig at renhold har mye å si for både trivsel og helse på arbeidsplassen. Dårlig renhold kan ha store konsekvenser og man kan fort se en reduksjon i effektiviteten til de ansatte

Dersom problemet vedvarer kan man etterhvert stå ovenfor mange sykemeldinger og sykefravær, som lett kunne vært unngått dersom renholdet hadde vært i orden.

Renhold gir bedre trivsel

En ryddig og ren arbeidsplass med gode renholdsrutiner kan ha en svært positiv innvirkning når det kommer til trivselen hos de ansatte. Dersom renholdsrutinene ikke er på plass derimot, og arbeidsplassen bærer preg av skitt og støv, kan dette ha motsatt effekt og påvirke de ansatte negativt.

Renhold gir bedre trivsel

Et dårlig inneklima kan resultere i allergier og pustebesvær. Dette kan gå hardt utover trivselen til de ansatte.

Foregår dette over en lengre periode kan det med stor sannsynlighet føre til dårligere kosentrasjon og mindre ytelse. I verste fall kan også dårlig renhold føre til sykemeldinger og sykefravær blant de ansatte.

Gode renholdsrutiner som følges nøye opp er viktig for å opprettholde trivselen på arbeidsplassen, og det kan unngå at man blir satt i vanskelige problemstillinger som nevnt over.

Dårlig renhold kan gi store konsekvenser

Som nevnt tidligere kan dårlig renhold gi svært store konsekvenser for en bedrift. Hvor store konsekvensene kan bli, avhenger av hvilken bransje man befinner seg i og hvilke krav som stilles til bransjen.

Bransjer som tilbyr mat og drikkevarer vil få svært store konsekvenser dersom det ikke blir utført renhold som når opp til kravene som stilles.

Dårlig renhold

Et dårlig renhold på restauranter og steder der det blir servert mat og drikke kan resultere i matforgiftning både for ansatte og gjester. Bedriften kan risikere å måtte stenges ned dersom problemet vedvarer.

Unikt renhold tilpasset unike bransjer

Alle bransjer har visse krav som stilles til renhold og renholdsrutiner, hvor strenge disse kravene er kommer an på hvilken bransje man er i. Uansett hvor strenge krav som stilles til deg og din bransje, er det uansett viktig å sette helsen og trivselen til dine ansatte høyt.

Bransjer som tilbyr mat og drikke eller helsetjenester, må være ekstra nøye når det kommer til renhold og hygiene.

Unikt renhold

Det avhenger av hvilken bransje man befinner seg i når det gjelder krav som stilles til renhold. For eksempel vil et sykehus har mye høyere krav enn en skobutikk. Mens et sykehus trenger kontinuerlig med vasking og desinfisering flere ganger daglig, kan en skobutikk nøye seg med litt støvsuging og lett vasking etter behov.

Strenge krav til renhold

Bransjer som serverer mat og drikke har naturligvis strengere krav enn andre bransjer. Det samme gjelder også bransjer som tilbyr helsetjenester. I disse bransjene er det viktig å ha god kjennskap til hvilke krav som stilles, og det er særdeles viktig å passe på standaren på renholdet når opp til disse kravene.

Hvem skal utføre vaskejobben?

Som bedrift har man som regel valget mellom å bruke egne ansatte eller ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå til å ta seg av renholdet. Det er ikke uvanlig at bedrifter velger å bruke egne ansatte for å spare inn kostnadene man hadde brukt på en leverandør.

I mange tilfeller kan resultatet av dette bli både kaotisk og stressende. Dette er så klart avhengig av hvilken bransje man befinner seg i.

vaskejobb

For noen bransjer og bedrifter går det helt fint og bruke ansatte til å utføre nødvendig renhold, og det er ikke noe problem å sette opp renhold som en av arbeidsoppgavene som skal gjøres. I små butikker er dette en nokså normal løsning.

Ability kan hjelpe om din bedrift trenger hjelp med profesjonelt renhold.

Men i andre bedrifter kan man oppleve at man både får bedre oversikt over utgiftene som går til renhold dersom man ansetter et firma til å ta hånd om vaskingen. I tillegg til dette kan skape mindre stress og mer harmoni på arbeidsplassen dersom ansatte slipper å tenke på vasking og renhold.

En annen løsning som mange bransjer har gode erfaringer med, er å kombinere renhold som gjøres selv med renhold som utføres av et profesjonelt firma.

Da kan man ha en fast dag i uken hvor det gjøres en grundig og stor vask av et vaskebyrå. Ellers i uken kan man selv ha ansvar for å utføre små vaskejobber som å tørke støv eller støvsuge, for å opprettholde renholdet.

Hva er et godt webdesign?

Hva er et godt webdesign?

Webdesign er utseende og sammensetningen av den visuelle delen av en nettside, og for de fleste er web design det første visuelle man ser når man besøker en hjemmeside.

Godt web design handler om hvordan man bruker elementer, bilder, farger og mye mer, derfor er det avgjørende når man skal utvikle en ny website. Ofte blir bedriftens seriøsitet og inntrykk bassert på hvordan den presenteres på nett.

Hva er et godt webdesign?

Et godt web design skal avdekke det behovet kunden har, og utfylle dette på en praktisk, kreativ og kundevennlig måte. Brukeropplevelsen til kunden skal være optimal og layouten skal passe deg som kunde.

webdesign

Et av formålene med et godt web design er å finne løsninger som gir mer trafikk og høyere konverteringer. Det er anbefalt å bruke profesjonelle webdesignere når en nettside skal lages, for å få best mulig resultat.

Erfarene webdesignere har større kunnskap om blant annet hvordan søkemotorene leser siden din, og hvordan brukere oppfører seg på en nettside.

Et godt webdesign er også uten tvil et konkurransefortrinn. I dag er det nettsiden som i de aller fleste tilfeller, det første potensielle kunder møter. I tillegg til at nettsiden setter en standar for hva kunden kan forvente seg, fungerer også siden som et servicetilbud.

Nettsiden er til for at kundene kan lese om produkter, innhente tekniske spesifikasjoner eller stille spørsmål. Et godt førsteinntrykk og en god brukeropplevelse er derfor en viktig faktor. En god hjemmeside handler om god kommunikasjon til kundene. Og et godt webdesign gjør nettsidene dine enkle for kunden å navigere i.

Mange kunder er kun opptatt av kostnadene når det gjelder web design. Her er det viktig å tenke på hva konsekvensene av et dårlig webdesign kan bli.

Det å miste en prosentdel av kundene fordi man valgte et uprofesjonelt og lite gjennomtenkt webdesign kan fort bli mye dyrere. Og dersom du har begrenset med ressurser, bør du vurdere hva som vil gi deg mest for pengene.

Profesjonelt web design

For at en hjemmeside skal bli profesjonell, trenger den et profesjonelt webdesign. En hjemmeside skal være både moderne og mobilvennlig.

Profesjonelt web design

Det er viktig at man ikke glemmer viktigheten av hele hjemmesiden. Det er viktig å kartlegge vesentlige ting før man begynner arbeidet på selve nettsiden, blant annet hvem målgruppen til nettsiden er, og hva du ønsker og oppnå. Desto bedre arbeid du legger ned i forarbeidet, desto bedre grunnlag har du for å få et bra webdesign.

Det er også viktig å huske på webdesign som er tilpasset svakere stilte grupper i samfunnet. For eksempel at man under utviklingen av en nettside, tar hensyn til svaksynte. Dette kan lønne seg svært økonomisk, da søkemontorene favoriserer nettsider som er tilpasset og optimalisert svakere stilte grupper.

Utforimning av webdesign til nettside

Det finnes ingen fasit på hvordan en nettside skal utformes, men det finnes to svært populære metoder. Disse to metodene er enten korte eller lange nettsider.

webdesign til nettside

Korte nettsider har informasjonen øverst på nettsiden og linker flere undersider for en mer detaljert beskrivelse av informasjonen. Lange nettsider betyr at brukeren må scrolle ned på siden for å finne informasjon.

Starte nettbutikk?

Dersom du enda ikke har laget en nettbutikk til dine produkter og tjenester, er det på tide å komme i gang med det så fort som mulig.

Starte nettbutikk

Det er utrolig mange fordeler som følger med en nettbutikk. I dag begynner de aller fleste kjøp på nett, enten det er ved å Google et produkt, eller dirkete besøk til en nettbutikk.

3 deler webdesign

Til sammen representerer de ulike delene av et webdesign en helhet som vi kan dele inn i 3 hoveddeler, disse heter informasjonsdesign, interaksjonsdesign og presentasjonsdesign:

3 deler webdesign

INFORMASJONSDESIGN (Del 1)

Informasjonsdesign arbeidet du gjør når du bestemmer deg for hva slags innhold hjemmesiden skal ha

INTERAKSJONSDESIGN (Del 2)

Interaksjonsdesign er arbeidet du gjør når du bestemmer hvordan brukeren skal finne frem til innholdet.

PRESENTASJONSDESIGN (Del 3)

Presentasjonsdesign er hvordan du velger å presentere dette.