Stikkord: Bedriftstjeneste

Bedriftshelsetjenester gjør en forskjell i hverdagen vår

Bedriftshelsetjenester gjør en forskjell i hverdagen vår

Hva slags ting som virkelig gjør en forskjell i vår hverdag, er ulikt fra person til person. Hvis en gruppe mennesker blir spurt dette spørsmålet, så får man nok mest sannsynlig mange individuelle svar.

Et av de svarene de færreste antageligvis svarer er at bedriftshelsetjenester i Oslo utgjør en stor forskjell i hverdagen.

Ting man ikke tenker over

Bedriftshelsetjenester og andre bransjer gjør faktisk hverdagen til de fleste av oss mye bedre. Mye av jobben som gjøres skjer uten at vi tenker på det.

At vi faktisk har en arbeidsplass som ikke gjør oss syke, eller et arbeidsmiljø vi trives og blomstrer i kan mange takke bedriftshelsetjenester i Oslo for.

Både private virksomheter og offentlige arbeidsplasser, har i veldig mange tilfeller bedriftshelsetjenester i Oslo som samarbeidspartnere. Noen virksomheter har egen, mens andre knytter til seg private bedriftshelsetjenester i Oslo.

Ting som påvirker arbeidshverdagen vår

Noen hadde nok nevnt ting som lønn som det mest viktige i arbeidshverdagen. Men det er andre faktorer som faktisk avgjør hvordan arbeidsdagen går og hvordan vi har det mens vi er på jobb og etter vi drar hjem for dagen.

 • Tilrettelegginger
 • Fysiske arbeidsforholdene
 • Helsehjelp
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for karrieremessige oppgraderinger

bedriftshelsetjeneste

Ingen av disse punktene materialiserer seg på magisk vis, hvis ikke arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenester i Oslo har en finger med i spillet.

I mange bransjer er virksomhetene lovpålagte å knytte til seg bedriftshelsetjenester i Oslo. Hvis det ikke er valgfritt, så er det lovpålagt og da er det risikoforholdene i virksomhetens bransje som avgjør dette. Hvem pålegger virksomhetene? Det kommer fra myndighetene og arbeidstilsynet.

Tilrettelegginger

Hva vil det si at arbeidsplassene tilrettelegger for de ansatte? For å ta et eksempel som gjelder for veldig mange så kan man ta kvinner og graviditeter. Kvinner står for halvparten av befolkningen og er like aktive i arbeidslivet.

En stor andel yrkesaktive kvinner vil gjennomgå en eller flere graviditeter. Å være gravid betyr ikke at en er syk og må sykemeldes.

Å være gravid kan være utfordrende i visse yrker, men i de fleste tilfellene kan kvinnene arbeide helt opp mot den forestående fødselen hvis det gjøres visse tilrettelegginger. Det kan være fysiske tilrettelegginger som møblement, eller tillate mer fleksibel arbeidstid.

I enkelte yrker vil det være snakk om å endre arbeidsoppgavene under graviditeten. Tunge løft må for eksempel utgå og mange kan få mer kontorrelaterte oppgaver hvis arbeidsdagen er altfor fysisk krevende.

Tilrettelegging for å kunne være inkluderende

Mange har fysiske hinder som gjør det vanskelig å arbeide under visse forhold. Noen har disse utfordringene før ansettelse, mens andre blir syke eller skades mens de er i et arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenester i Oslo hjelper arbeidsgivere med tilrettelegging for alle ulike handikap.

Når man snakker om fysiske handikap, så kan det være ting som:

 • Rampe
 • Rekkverk
 • Heis
 • Utvidede dører
 • Regulerbare kontormøbler

Det finnes ting man ikke tenker på før man har behov for dem. Mange arbeidsplasser har for eksempel kontorpulter som kan reguleres ved at de kan heves og senkes. Dette er arbeidsstasjoner som er ergonomiske riktig slik at personer kan stå og arbeide deler av arbeidsdagen.

Bedriftshelsetjenester i Oslo gjør også mange kartlegginger for virksomheter. Hvis det er mange ansatte som sitter store deler av dagene, så kan det å stå istedenfor avhjelpe med ryggsmerter og rygglidelser. Mange velger å tenke preventivt for å unngå sykdom og sykemeldinger.

Fysiske arbeidsforhold

Hvis de fysiske arbeidsforholdene er dårlig, så vil det synes gjennom å kartlegge antall sykedager og sykemeldinger. Kartlegging av de fysiske forholdene på arbeidsstedet vil også avsløre mangler og sårbare punkt.

Her gjør bedriftshelsetjenester mange ting på vegne av virksomhetene. De kartlegger, kommer med anbefalinger og følger opp. Men det er ikke bedriftshelsetjenestene som gjør disse tingene av seg selv, de blir leid / forespurt av virksomheten. Og det er virksomheten som har det fulle ansvaret.

Er man ansatt på et sted som ikke tar hensyn til hvordan de fysiske arbeidsforholdene er, så vil man merke dette godt og ikke minst være veldig klar over det. Man vil også kunne se det på blant annet:

 • Hyppig utskiftning av de ansatte
 • Lav lojalitet mot arbeidsgivere
 • Mange sykedager
 • Ofte stadige langvarige sykemeldinger
 • Dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Skulle man derimot ikke kjenne seg igjen i dette nevnt over, så er man ansatt i en virksomhet som har gjort det nødvendige arbeidet for å sikre gode fysiske arbeidsforhold. Ofte vil bedriftshelsetjenester i Oslo vært en del av denne prosessen.

Lys, luft og støy

Alle må ha lys og luft for å fungere, og støy er en del av mange arbeidssituasjoner. Når disse tingene ikke fungerer tilfredsstillende så blir mange syke og arbeidet utføres dårligere. Lite effektive arbeidsforhold og mange syke ansatte er ikke noe en virksomhet ønsker. Men det er dessverre tilfellet på mange steder.

Med lysforhold så kan det være for lite lys, for dårlig lyskvalitet eller for mye og for sterkt lys. Med luft så snakker man om god og velfungerende ventilasjon. Er disse to tingene mangelfulle så kan man fort bli dårlig i løpet av arbeidsdagen.

Hodepine og luftveisplager er de tingene som en hyppigst pådrar seg. Snakker man om støynivå, så vil dette også skape hodepine, stress og være særdeles lite arbeidsmessig effektivt. Det er også viktig med godt renhold på arbeidsplassen.

Å arbeide i et bymiljø

Mange har arbeidsplassen og kontorene sine i byer og i nærheten av trafikkerte veier. Dette skaper støy og kan være svært dårlig for konsentrasjonen. Gode isolerte vinduer som hindrer støyen i å bli overveldende innendørs er viktig.

Arbeidsmiljø

Da vil et godt ventilasjonsanlegg også være viktig slik at man slipper å åpne opp vinduene for å få luftet ut eller kjølt seg ned. Åpne vinduer vil både tillate støy fra biltrafikk og alt annet som foregår utenfor, i tillegg til å slippe inn eksos og annen forurensning.

Noen bor eller arbeider i nærheten av togstasjoner eller flyplasser, og her vil det være spesielle typer vinduer som skal sikre mot denne typen støy.

Ofte vet man ikke hva som er gjort hvis alt er bra

Det er jo gjerne sånn at hvis man arbeider et sted hvor alt fungerer utmerket, så vet man kanskje ikke om alt arbeidet som er lagt ned for å ha det sånn.

Det er da lett å ikke tenke på hva bedriftshelsetjenester i Oslo har gjort i slik tilfeller, og hvordan de påvirker hverdagen.