Stikkord: kosmetisk inngrep

Valg av kosmetisk klinikk

Valg av kosmetisk klinikk

Antallet kosmetiske operasjoner har eksplodert her i landet i løpet av de siste årene. Stadig flere får utført en eller flere inngrep og selv om de fleste får det gjort i Norge, er det mange som fristes til å få inngrepene utført ved en kosmetisk klinikk i utlandet.

En kosmetisk klinikk utfører alt fra små enkle inngrep til større kombinasjonsinngrep som krever kompetanse og spesialister fra flere ulike felt. Jo flere som får gjort en eller annen endring, jo mer snakkes det om og jo vanligere blir det.

Influensere med egne plattformer i sosiale media står for mye av ufarliggjøringen. At det er blitt sosialt akseptert har også vært med på å øke antallet klinikker her til lands. Der det er behov, øker tilbudene.

Operasjoner på billigsalg

De fleste som velger å opereres i utlandet gjør dette fordi kostnadene ofte er lavere enn ved å velge en norsk kosmetisk klinikk. Enkelte gjennomfører også operasjoner utenlands fordi de gjerne ikke finner en kosmetisk klinikk som vil gjennomføre inngrepet. «Medisinsk turisme» er blitt et begrep som lokker med pakketilbud som for eksempel inkluderer en uke med reise, hotell, spa behandlinger og operasjon. Annonsørene viser idylliske bilder av personer som nyter en ferie hvor selve det kosmetiske inngrepet kommer i bakgrunnen som en bonus.

Kosmetisk kirurgi

Lite vises av de reelle farene og komplikasjonene i etterkant som kan komme i kjølevannet, av alle former for kirurgi.

Årsaker til at man frarådes operasjoner i utlandet og ulemper ved å ikke gjøre inngrepene ved en norsk kosmetisk klinikk er:

  • Kirurger ved klinikker i utlandet har ulik kompetanse.
  • Vanskelig å sjekke sertifiseringene til kirurger ved utenlandske klinikker.
  • Svært vanskelig å verifisere kvaliteten på utstyr som brukes i tillegg til lokalenes standard.
  • Språkproblemer kan vanskeliggjøre flere deler av prosessen fra start til sluttresultat.
  • Garantier kan være mangelfulle, eller vanskelig å ta i bruk hvis resultatet ikke står til forventningene.
  • Den totale kostnaden kan øke ved behov for flere etterkontroller.
  • Smittefaren er større ved utenlandske sykehus og klinikker.

Viktige garantiordninger

Ethvert inngrep som utføres ved en kosmetisk klinikk er en operasjon. Det betyr at risikoen for komplikasjoner alltid vil være til stede. Dette skal en ikke ta for lett på og kirurger vil derfor ikke operere en uegnet kandidat hvis det finnes årsaker som gjør komplikasjonsfaren større. Slike personer som får nei fra norske kirurger, kan gjerne få ja fra en utenlandsk kosmetisk klinikk.

Faremomentet vil her mer enn dobles fordi personen i utgangspunktet løper en større risiko for å oppleve komplikasjoner. I tillegg tilbyr mange av de utenlandske klinikkene heller ingen garanti. Garantiordninger og forsikringer er svært viktig i forhold til både komplikasjoner så vel som ved behov for korreksjoner.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) forsikrer alle som er pasienter i Norge ved alle typer sykehus og klinikker, også private. Denne forsikringen som er en trygghet for alle personer som opereres i Norge gjelder ikke hvis operasjonene utføres i utlandet.

Man skal alltid være klar over faren for komplikasjoner. I tillegg så er ikke korrektiv kirurgi i etterkant av kosmetiske inngrep uvanlig. Noen ganger må dette til for å oppnå det ønskede resultatet. Det er for eksempel bedre å fjerne for lite fettceller ved fettsuging enn for mye.

I etterkant av et kosmetisk inngrep

For å få god og riktig behandling etter en operasjon så krever det tett oppfølging. Det sikrer at man holder seg frisk og at resultatet blir så bra som mulig. For å kunne ta vare på pasienter etter inngrep så bør det alltid være kirurgen og helsepersonellet som utførte inngrepet som står for etterkontroller.

kosmetisk inngrep

De vet akkurat hva som ble gjort og hva en ønsket å oppnå med selve inngrepet. Kommunikasjonen mellom pasient og kirurg er svært viktig gjennom hele prosessen. Man oppnår ikke fullgod behandling og oppfølging ved å gå til lege hjemme i Norge etter å ha gjennomgått et inngrep ved en kosmetisk klinikk i utlandet.

Blandede erfaringer

Lang erfaring og spesialkompetanse er noe av det vi både ønsker og forventer av kirurger som skal operere på oss og forandre på utseende vårt. Å bli frivillig operert uten at man trenger det på grunn av sykdom, er noe av det mest inngripende man kan gjøre ved utseende og egen kropp. Det er ingenting galt med å velge å la seg operere av kosmetiske årsaker, men man må være sikker på at man ikke blir skadet eller syk av å gjøre det.

Å kunne møte og prate med kirurgen som skal utføre inngrepet opptil flere ganger før operasjonen er en trygghet en ikke skal undervurdere. Ved å velge en kosmetisk klinikk i nærheten av der en bor eller hvor familie og venner holder til, vil gi en trygghetsfølelse i tiden etter operasjonen.

Kilder: