Stikkord: renhold

Renhold

Renhold

Renhold står sentralt i alle typer bedrifter. Det er tydelig at renhold har mye å si for både trivsel og helse på arbeidsplassen. Dårlig renhold kan ha store konsekvenser og man kan fort se en reduksjon i effektiviteten til de ansatte

Dersom problemet vedvarer kan man etterhvert stå ovenfor mange sykemeldinger og sykefravær, som lett kunne vært unngått dersom renholdet hadde vært i orden.

Renhold gir bedre trivsel

En ryddig og ren arbeidsplass med gode renholdsrutiner kan ha en svært positiv innvirkning når det kommer til trivselen hos de ansatte. Dersom renholdsrutinene ikke er på plass derimot, og arbeidsplassen bærer preg av skitt og støv, kan dette ha motsatt effekt og påvirke de ansatte negativt.

Renhold gir bedre trivsel

Et dårlig inneklima kan resultere i allergier og pustebesvær. Dette kan gå hardt utover trivselen til de ansatte.

Foregår dette over en lengre periode kan det med stor sannsynlighet føre til dårligere kosentrasjon og mindre ytelse. I verste fall kan også dårlig renhold føre til sykemeldinger og sykefravær blant de ansatte.

Gode renholdsrutiner som følges nøye opp er viktig for å opprettholde trivselen på arbeidsplassen, og det kan unngå at man blir satt i vanskelige problemstillinger som nevnt over.

Dårlig renhold kan gi store konsekvenser

Som nevnt tidligere kan dårlig renhold gi svært store konsekvenser for en bedrift. Hvor store konsekvensene kan bli, avhenger av hvilken bransje man befinner seg i og hvilke krav som stilles til bransjen.

Bransjer som tilbyr mat og drikkevarer vil få svært store konsekvenser dersom det ikke blir utført renhold som når opp til kravene som stilles.

Dårlig renhold

Et dårlig renhold på restauranter og steder der det blir servert mat og drikke kan resultere i matforgiftning både for ansatte og gjester. Bedriften kan risikere å måtte stenges ned dersom problemet vedvarer.

Unikt renhold tilpasset unike bransjer

Alle bransjer har visse krav som stilles til renhold og renholdsrutiner, hvor strenge disse kravene er kommer an på hvilken bransje man er i. Uansett hvor strenge krav som stilles til deg og din bransje, er det uansett viktig å sette helsen og trivselen til dine ansatte høyt.

Bransjer som tilbyr mat og drikke eller helsetjenester, må være ekstra nøye når det kommer til renhold og hygiene.

Unikt renhold

Det avhenger av hvilken bransje man befinner seg i når det gjelder krav som stilles til renhold. For eksempel vil et sykehus har mye høyere krav enn en skobutikk. Mens et sykehus trenger kontinuerlig med vasking og desinfisering flere ganger daglig, kan en skobutikk nøye seg med litt støvsuging og lett vasking etter behov.

Strenge krav til renhold

Bransjer som serverer mat og drikke har naturligvis strengere krav enn andre bransjer. Det samme gjelder også bransjer som tilbyr helsetjenester. I disse bransjene er det viktig å ha god kjennskap til hvilke krav som stilles, og det er særdeles viktig å passe på standaren på renholdet når opp til disse kravene.

Hvem skal utføre vaskejobben?

Som bedrift har man som regel valget mellom å bruke egne ansatte eller ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå til å ta seg av renholdet. Det er ikke uvanlig at bedrifter velger å bruke egne ansatte for å spare inn kostnadene man hadde brukt på en leverandør.

I mange tilfeller kan resultatet av dette bli både kaotisk og stressende. Dette er så klart avhengig av hvilken bransje man befinner seg i.

vaskejobb

For noen bransjer og bedrifter går det helt fint og bruke ansatte til å utføre nødvendig renhold, og det er ikke noe problem å sette opp renhold som en av arbeidsoppgavene som skal gjøres. I små butikker er dette en nokså normal løsning.

Ability kan hjelpe om din bedrift trenger hjelp med profesjonelt renhold.

Men i andre bedrifter kan man oppleve at man både får bedre oversikt over utgiftene som går til renhold dersom man ansetter et firma til å ta hånd om vaskingen. I tillegg til dette kan skape mindre stress og mer harmoni på arbeidsplassen dersom ansatte slipper å tenke på vasking og renhold.

En annen løsning som mange bransjer har gode erfaringer med, er å kombinere renhold som gjøres selv med renhold som utføres av et profesjonelt firma.

Da kan man ha en fast dag i uken hvor det gjøres en grundig og stor vask av et vaskebyrå. Ellers i uken kan man selv ha ansvar for å utføre små vaskejobber som å tørke støv eller støvsuge, for å opprettholde renholdet.